تجهیزات بیمارستانی و مراکز درمانی تولید داخل و وارداتی و اماده تحویل


info@iromedical.com
ariatejarat.pars@yahoo.com
Surgicel
5x7/5
5x35
10x20
Surgical Sutures
امکان تهیه اقلام خاص و تخصصی از اروپا به صورت فوری
  0912 569 3594 
0919 797 1768
0912 569 3594 
0919 797 1768